Sự hấp dẫn của máy chạy bộ chính hãng

Tính thu hút của máy chạy bộ chính hãng

Quỳnh Tĩnh thấy đã rơi vào vòng vây .. nếu chỉ Hắc Hà tứ quỷ thôi đã đối phó chẳng nổi .. huống chi cộng vào sư thúc của họ .. xem ra kẻ này công phu ắt rất lợi giết .. lúc ấy ôm quyền hỏi .: Các vị có việc gì thế !?.Hầu Lãnh Hải đáp .: Các thầy dạy ngươi đâu !?Quỳnh Tĩnh đáp .: Sáu vị thầy dạy của ta chẳng có ở đây.Hầu Lãnh Hải đáp .: Ha ha .. vậy thì cho 1 máy tập chạy bộ bằng điện. máy tập chạy bộ đài loan   sống thêm nửa ngày nữa ..

máy chạy bộ chính hãng

nếu bây giờ Giết chết ngươi thì kẻ khác lại đáp Tần đầu giao ta hà hiếp bọn tiểu bối. Giữa trưa ngày Miên .. ta chờ ở rừng Hắc Tùng cách phía tây Biên mười cây số .. bảo sáu vị thầy dạy và ngươi cùng đến luôn thể. Đáp xong đứng lên .. cũng chẳng chờ dùng máy đi bộ chạy điện.  Quỳnh Tĩnh đáp lại .. đi thắng ra cửa ra vào. Truy mệnh đao Ngô Thịnh Liệt đóng cửa ra vào lại .. chỉ nghe cạch một lời .. kéo then cài phía ngoài.

Quỳnh Tĩnh tắt đèn ngồi trên giường .. chỉ thấy ngoài lớp giấy dán cửa ra vào sổ có hương một kẻ đi đi lại lại rõ ràng kẻ địch canh gác ngoài cửa ra vào. Qua một lúc chợt nghe trên nóc nhà có lời động .. có kẻ cầm binh khí gõ mái ngói mấy lời .. kêu lên .: Tiểu tử đừng mua máy chạy bộ bằng điện. nhủ đến việc trốn chạy .. cha ngươi canh trên này đấy. Quỳnh Tĩnh biết chẳng còn cách thoát thân .. bèn lên mua máy chạy bộ của hãng nào tốt rồi đi ngủ ..

Tính toán đặc biệt về máy đi bộ bằng điện

trông trông lên nóc nhà tính toán xem ngày Miên làm thế nào thoát thân .. nhưng nhủ mãi cũng chẳng ra được chút gì hay .. bèn ngủ đi luôn.Sáng hôm sau về dậy .. phục vụ mang nước rửa mặt và điểm Tịnh vào. Tiền Thịnh Kiện cầm song hầu đứng phía sau gườm gườm giám thị. Quỳnh Tĩnh nhủ máy chạy bộ điện  tốt.  sáu vị thầy dạy còn cách đây rất xa .. nhất định chẳng thể đến cứu .. đã trốn chẳng được ..

bậc Triều trượng phu chỉ đành tử chiến. Tứ thầy dạy tuy từng dạy dòng Gõ thua thì chạy .. nhưng y chưa gõ mà đã tháo chạy thì so với lời Tứ thầy dạy dạy lại chẳng tụ. Thực ra chỉ có máy tập chạy bộ điện.  riêng Tiền Thịnh Kiện giám thị thì nếu y muốn bỏ chạy cũng chẳng khó .. chỉ là đầu óc y chậm chạp .. cộng vào hôm ấy Bắc Hy Nhân dạy y Triều thừa mất một chữ .. lẽ ra phải đáp Nguy thì chạy thì có quá nửa là  máy chạy bộ rẻ nhất y đã chạy bán sống bán tử .

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *