Monthly Archive:: Tháng Mười 2019

Đồng hồ cơ là gì?

Đồng hồ cơ là gì?

Hai loại đồng hồ quartz (đồng hồ pin) và automatic (đồng hồ cơ) được mọi người nhắc đến nhiều nhất. Vậy để làm thế nào để nhận biết đồng hồ cơ và đồng hồ pin chúng ta …